+86-13989618843acp@gangbond.com

קטגוריית מוצרים

הבית > חדשות > תוכן

פילינג אולטרה חזקה מידת לוחית אלומיניום-פלסטיק

לוחית אלומיניום-פלסטיק באמצעות תהליך חדש, לוח ללא הפרדות צבע אלומיניום-פלסטיק של כוח אינדיקטורים טכניים-קליפת מרכזיים ביותר, שיפור במצב טוב מאוד, כך הם weatherability ביצועים השטיחות של לוח ללא הפרדות צבע של אלומיניום-פלסטיק, שיפור בהתאמה.