+86-13989618843acp@gangbond.com

קטגוריית מוצרים

הבית > יֶדַע > תוכן

השמנה פני שטח הלוח

פני השטח של הלוח אלומיניום-פלסטיק יש נפילת האגודל להדפיס בגודל, אשר נגרמת על ידי הקשר נוקשות של קרום פולימר. גודל הקשר נוקשות של קרום פולימר, בדרך כלל יש גודל גרגרים של אורז גדולה, ההנחה היא הלבן, שייך לשאלה איכות שכבה מסטיק. החלקיקים הבולטים של המתחם, באוויר. זהה התופעה של בועה הנ ל יכול לא להיות לגמרי extruded, עטוף בצלחת, כאשר הקשר נוקשות מחומם כדי להמיס עם צלחת שכבה לקשר, אבל האוויר שכבה מכשול כפול ישירות יושפע, ויוצרים השמנה. האיכות של חומר זה צריך להימחק מן רכישת חומרים וניהול ההפקה.